Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 26
Doktor Öğretim Üyesi 26
Araştırma Görevlisi 38
Öğretim Görevlisi 10
Uzman 0
İdari Personel 12
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1935 917
2. Öğretim Öğrencisi 462 229
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 2397 1158
Genel Toplam 3555