Personel Sayıları
Profesör 18
Doçent 19
Doktor Öğretim Üyesi 27
Araştırma Görevlisi 32
Öğretim Görevlisi 11
Uzman 0
İdari Personel 13
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1467 714
2. Öğretim Öğrencisi 299 156
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 1766 882
Genel Toplam 2648