Personel Sayıları
Profesör 20
Doçent 18
Doktor Öğretim Üyesi 27
Araştırma Görevlisi 30
Öğretim Görevlisi 11
Uzman 0
İdari Personel 13
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1413 679
2. Öğretim Öğrencisi 291 151
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 1704 842
Genel Toplam 2546