Personel Sayıları
Profesör 11
Doçent 22
Doktor Öğretim Üyesi 27
Araştırma Görevlisi 38
Öğretim Görevlisi 10
Uzman 0
İdari Personel 12
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1860 862
2. Öğretim Öğrencisi 394 189
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 2254 1063
Genel Toplam 3317