Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 27
Doktor Öğretim Üyesi 26
Araştırma Görevlisi 38
Öğretim Görevlisi 10
Uzman 0
İdari Personel 12
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1914 907
2. Öğretim Öğrencisi 455 225
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 2369 1144
Genel Toplam 3513