Personel Sayıları
Profesör 17
Doçent 19
Doktor Öğretim Üyesi 28
Araştırma Görevlisi 37
Öğretim Görevlisi 10
Uzman 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1825 844
2. Öğretim Öğrencisi 390 188
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 2215 1044
Genel Toplam 3259