Personel Sayıları
Profesör 13
Doçent 22
Doktor Öğretim Üyesi 26
Araştırma Görevlisi 37
Öğretim Görevlisi 10
Uzman 0
İdari Personel 13
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1847 859
2. Öğretim Öğrencisi 393 189
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 2240 1060
Genel Toplam 3300