Personel Sayıları
Profesör 20
Doçent 20
Doktor Öğretim Üyesi 24
Araştırma Görevlisi 32
Öğretim Görevlisi 11
Uzman 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1901 850
2. Öğretim Öğrencisi 292 149
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 2193 1011
Genel Toplam 3204