Personel Sayıları
Profesör 20
Doçent 25
Doktor Öğretim Üyesi 22
Araştırma Görevlisi 35
Öğretim Görevlisi 8
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1850 790
2. Öğretim Öğrencisi 162 81
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 2012 871
Genel Toplam 2883