Personel Sayıları
Profesör 20
Doçent 36
Doktor Öğretim Üyesi 24
Araştırma Görevlisi 27
Öğretim Görevlisi 8
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1889 765
2. Öğretim Öğrencisi 22 17
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1 2
Toplam 1912 784
Genel Toplam 2696