Komisyonlar

  • Akreditasyon Görevlileri
  • Kalite Elçileri
  • Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçlarına Yönelik Yardımcı Doçent Taleplerini İnceleme Komisyon Üyeleri
  • Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları
  • Birim Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu
  • Erasmus Koordinatörlükleri
  • Farabi Koordinatörlükleri
  • Mevlana Koordinatörlükleri
  • Sosyal Transkript Komisyonu
No items were found matching the current filters.