Ana Sayfa
Fakülte
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

Evrensel nitelikte bilgi üretebilme ile yaşam boyu öğrenme yetkinlikleri çerçevesinde bilimsel ve işlevsel bir eğitim kültürü inşa ederek öğrencilerini bireysel, toplumsal, mesleki yaşamlarına ya da akademik bir geleceğe hem eğitimcilik hem de bir bütün olarak 21. yüzyıl becerilerini yetkinliğe dönüştürebilmiş rol model öğretmenler olarak hazırlamak.

Vizyonumuz;

Modern dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürüttüğü akademik, eğitsel ve toplumsal içerikli çalışmalar ile nitelikli akademisyenlere çalışma ortamları sunabilen; yaşam boyu öğrenme anlayışına sahip, mesleki bilgi, duygu ve becerilerle donanmış, evrensel ve milli değerleri özümsemiş; araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerleri benimsemiş öğretmenler yetiştiren bir fakülte olmak.