Ana Sayfa
Duyurular
Fakültemiz Akreditasyon Süreci

Fakültemiz Akreditasyon Süreci

Günümüzde uluslararasılaşma, küresel rekabet, üniversite sıralamaları, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının nitelikleri, dijital dünyanın getirdikleri arasındaki etkileşim ve örtüşen noktalar; dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üniversiteleri, kurumlar açısından yönetimsel, programlar açısındansa içerik olarak belli standartların arayışına itmiştir. Bu standart arayışını değerlendirilen kurumlar akreditasyon kurumlarıdır. Akreditasyon, günümüzde meslek eğitimi veren çoğu yükseköğretim alanında olduğu gibi, öğretmen yetiştirme alanında da bunu başarmanın en önemli araçları arasında yer almaktadır. Bu nedenle, son yıllarda yükseköğretim kalite güvence sistemi kurma ve geliştirme çalışmaları hem ulusal hem de uluslararası alanda giderek hız ve yoğunluk kazanmıştır. Yükseköğretimde akreditasyon, (1) eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılması ve sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirilmesi, (2) eğitim-öğretimin niteliğinin güvence altına alınması ve (3) yükseköğretimin hizmet sunduğu kesimlere eğitim-öğretimin niteliğinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesinin verilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan Türk öğretmen eğitimi akreditasyon modeli ile; öğretmen eğitimi niteliğinin artırılması ve bu eğitimin sürekli bir iç ve dış denetim ile sistemli olarak geliştirilmesi, öğretmen eğitimi niteliğinin güvence altına alınması, eğitim fakültelerinin hizmet sunduğu kesimlere (veliler, öğrenciler, okullar gibi) öğretmen eğitiminin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesinin verilmesi amaçlanmaktadır.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak; vizyonumuz ve misyonumuz çerçevesinde, dünya standartlarında eğitim hedeflerine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu yolda uluslararası ve ulusal kapsamda akredite kurumları ile etkileşimde bulunmaktayız. Fakültemizin uluslararası ilk adımı CAEP (Council fort he Accreditation of Educator Preparation) ile atılmıştır.  CAEP başvurusu ve ön değerlendirme sonucunda gelen “yerel bir birim tarafından akredite olunması” sonucunun iletilmesinin akabinde, fakültemizin 2014 yılı Haziran ayı itibariyle EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) ile serüveni başlamıştır. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ülkemizde yer alan Eğitim Fakülteleri arasında EPDAD başvurusu yapan ve akredite olan ilk fakülte olmuştur.  Bu doğrultuda ilk olarak Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık programları, Nisan 2018 tarihinde saha ziyareti ve Mart 2020 tarihinde gerçekleşen ara değerlendirme ziyaretleri sonucunda 5 yıl süre ile akredite edilmiştir.  Akabinde Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği EPDAD sürecine başlamış ve Aralık 2019 tarihinde saha ziyaretini tamamlamıştır. Bu programlarımız 3 yıl süre ile akredite edilmiştir. Böylelikle 6 programımız akreditasyon sürecini tamamlamıştır.

Üniversitemiz oluşturduğu ve yürütmekte olduğu kalite, vizyon ve misyon çerçevesinde, ulusal ve uluslararası değerlendirmelere değer vermektedir. Bu bağlamda birçok değerlendirme sürecine başvurmuştur. Üniversitemiz Avrupa EFQM mükemmellik ödülü, mükemmellikte süreklilik ödülü, Avrupa Komisyonu ECTS ve DS Label Ödülü, Ulusal Kalite Ödülü gibi birçok ödüle sahip bir yüksek öğretim kurumudur. Bu çalışmalar çerçevesinde Eğitim Fakültemiz Üniversitemiz temel değerler kapsamında değerlendirme süreçlerini titizlikle yürütmektedir. Oldukça yoğun ve kapsamlı geçen bu akreditasyon sürecinde; özverili çalışmaları ile tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ederiz.

Fakültemiz 10 lisans programı içerisinden 6 programını akreditasyon çalışmalarını tarafsız ve titiz bir şekilde tamamlamıştır. Diğer bütün programlarımızın akreditasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçler fakültemiz için sadece bir başlangıçtır. Ulusal akredite süreçlerinin akabinde, misyonumuz ve vizyonumuzun gerektirdiği şekilde uluslararası akreditasyon süreçlerimizi devam ettirmek öncelikli planlarımız arasında yer almaktadır.