Ana Sayfa
Duyurular
Mazeret Sınavı Hk.

Mazeret Sınavı Hk.

SAÜ Senatosunun 11.02.2022 tarihli ve 608 sayılı toplantısı “2” no’lu kararı güncellenen “SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI” Madde 18 (1) gereğince;

“Belgelemek kaydıyla belirtilen mazeretler (Hastalık Hali, Birinci veya İkinci Derece Kan ve Hısım Yakınlarından Birinin Vefatı, Tutukluluk ve Hükümlülük Hali, Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirilme Hali, Sınav Çakışması Durumu) nedeniyle sınavlara katılamayan öğrenciler; ara sınavlar için sınavı takiben beş iş günü içerisinde, yılsonu sınavları içinse akademik takvimde belirtilen mazeret sınavları tarihlerinin başlangıcından en az iki iş günü önce ilgili bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Mazeretleri, kabul edilen öğrenciler ilan edilen tarihlerde mazeret sınavına girebilirler.”

(2) Yılsonu ve ara sınavlarının mazeretleri, ilgili eğitim biriminin yönetim kurulunca değerlendirilir. Yılsonu sınav mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeret sınav kayıtları, bölüm sekreterliği tarafından sisteme işlenir.

(3) Ara sınav dışında diğer yıl içi ölçme faaliyetleri için mazeret başvuruları sınavı takiben beş iş günü içerisinde ilgili dersin öğretim elemanına yapılır.