Ana Sayfa
Duyurular
Yaz Okulu Ders Alma Süreci Hk.

Yaz Okulu Ders Alma Süreci Hk.

Yaz Okulu Ders Alma Süreci

 

  1. Yaz öğretiminde, çakışma olmaması kaydıyla kurum içi-kurum dışı toplam en fazla 20 birim saatlik ders alınabilir.
  2. Öğrenciler Yaz Öğretiminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçip de yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir. Yaz öğretimi sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını değiştirmez.
  3. Sakarya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden ders almak isteyen öğrenciler öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak kaydıyla Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile alabilirler.
  4. Ders alma öncesinde dilekçe vermeyen ve uygundur görüşü almayan öğrencilerin aldıkları ders geçersiz sayılacaktır.

 

  • 2021-2022 Yaz Döneminde başka üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerin ekte bulunan dilekçenin imzalı halini ve eklerini Bölüm sekreterliğine vermesi gerekmektedir. Sakarya dışında olan öğrencilerimiz ise dilekçenin imzalı halini aşağıda belirtilen adreslere e-posta olarak gönderebilirler.

Bölüm Adı

Bölüm Sekreteri E-posta Adresi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 

ebrukartal@sakarya.edu.tr

Eğitim Bilimleri

Türkçe ve Sosyal Bilimleri Eğitimi Bölümü

 

Temel Eğitim Bölümü

 

 

skapucu@sakarya.edu.tr

 

İngilizce Bölümü

Özel Eğitim Bölümü

BÖTE

 

 

       Yaz Öğretimi döneminde tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.